Safegate

Avancerat aluminiumskåp till Safegate

ADB Safegate är ett internationellt företag specialiserat på att förse flygplatser med tjänster och lösningar för ökad säkerhet, effektivitet och miljömedvetenhet, företagets tjänster och lösningar finns på flygplatser över hela Världen.

Grundläggande för skåpen till ADB Safegate är att de ska vara funktionella skåp med hög täthet och med höga krav på rostskydd, låg vikt, hållfasthet och utseende. För att kombinera hög hållfasthet med låg vikt och rostskydd tillverkas specialskåpen i aluminium plåt.