Utsatt miljö ställer höga krav på Danish Crowns elskåp

Danish Crown Foods i Jönköping behandlar och förpackar kött som sedan distribueras ut till butiker tillhörande Axfood. Jönköpingsanläggningen togs i drift 2009 och de har varit kund till oss på NPP sedan ett drygt år tillbaka. De har en mycket utsatt miljö, vilket ställer extra höga krav på deras elskåp vad gäller framför allt tätheten.

Läs mer

Bra support och stor kunskap gör att METS Technology väljer NPP

METS Technology är ett nystartat företag som gör systemintegrationer inom el och automation mot den marina och landbaserade industrin. Av NPP köper de specialanpassade skåp och kapslingar som framför allt klarar av kraven på tätning och elektromagnetiska störningar.

 

Läs mer

Bra produkter, snabb återkoppling och stabila leveranser gör att Midac Nordic väljer NPP

Midac Nordic AB säljer och servar batterier och laddare för allt som går på hjul såsom truckar, AGV:er, städmaskiner, eldrivna rullstolar mm. till kunder i hela Norden. Till dem tar vi fram skåp som deras laddare sitter i. Skåpen står sedan utomhus och skyddar laddarna från väder och vind, samt yttre påverkan.

Läs mer

Melbye Skandinavia väljer NPP i framtagandet av ny produkt

Melbye Skandinavia är ett av Skandinaviens ledande företag inom teknisk försäljning och tillhandahåller innovativa produkter och systemlösningar för infrastruktur inom elnät och fibernät. Nu är vi på NPP och Melbye i slutfasen av en ny produkt, en mellanspänningskabelskåp till sol- och vindkraft, som vi tagit fram tillsammans.

Läs mer

För SB International är snabb och tydlig kommunikation, samt bra kvalitet på produkterna viktiga faktorer

SB International gör åkattraktioner för yngre barn där ledordet är ”Interaktivitet”. Vi på NPP gör alla plåtdetaljer som sitter på deras produkt Mini Digger och våra kollegor på QPC lackerar dem. Genom sitt samarbete med NPP har SB International kunnat göra flera produktförbättringar.

Läs mer

Med specialprodukter behöver Frigadon inte kompronissa eller anpassa sig, de får sina produkter precis som de vill ha dem

Frigadon arbetar med utveckling, konstruktion och tillverkning av kylsystem för industri och kommersiellt bruk. Deras lösningar är helt kundanpassade och kunderna finns världen över. Till Frigadon gör vi på NPP de skåp som elstyrningen sitter i.

Läs mer

För Centralmontage är lösning, kvalitet och flexibilitet avgörande faktorer

Centralmontage hade tidigare problem med att det skåp de var i behov av inte fanns på marknaden. De behövde av ett skåp där de kunde förena två olika typer av centralsystem och därför började de titta på olika lösningar, där valet till sist föll på NPP.

Läs mer

Cyklop AB väljer bort standardskåp och får i stället en specialanpassad produkt färdig att användas direkt

Cyklop AB tillverkar maskiner som emballerar gods och vi på NPP levererar kapslingarna till deras maskiner. De skulle kunna köpa standardskåp, men anser att den största fördelen med att köpa specialprodukter är att de kan använda dem direkt då de är helt anpassad till deras maskiner och således klara att använda. De slipper göra egna hål eller andra anpassningar som till exempel kan skada lacken.

Läs mer

Täta skåp som tål väderslitage är Pacetells största behov 

Pacetell tillverkar digitala hastighetsdisplayer, skyltar och tillbehör med syfte att få bilister att sänka hastigheten. Vi på NPP gör de skåp som tekniken sitter i, samt monterar in den. Därefter testar vi slutprodukten så att allt fungerar.

Läs mer

Genom nära samarbete och tydlig dialog tar vi fram de produkter Infranord Components efterfrågar

Infranord är ett statligt aktiebolag som bland annat underhåller Sveriges järnvägar. Infranord Components är Infranords produktionsenhet som bygger de utrustning för signalteknik och tillverkar prefabricerade järnvägsprodukter på uppdrag av sina kunder. Tillsammans har vi tagit fram en mängd olika speciallösningar, bland annat transformatorskåp och skåp för övervakning av passerande vagnar.

Läs mer

Hög kvalitet och bred färgpalett var avgörande faktorer när Emerson valde NPP

Emerson tillverkar mätutrustning baserad på radarteknik. Radarutrustningen används bland annat på fartyg. Vi på NPP hjälper Emerson att designa och konstruera skåpen som elektroniken är i. Eftersom skåpen utsätts för en mängd olika väderförhållanden ställs det höga krav på bland annat materialval och täthet, men även färgvalen på skåpen.

Läs mer