För Centralmontage är lösning, kvalitet och flexibilitet avgörande faktorer

Centralmontage hade tidigare problem med att det skåp de var i behov av inte fanns på marknaden. De behövde av ett skåp där de kunde förena två olika typer av centralsystem och därför började de titta på olika lösningar, där valet till sist föll på NPP.

Läs mer

Cyklop AB väljer bort standardskåp och får i stället en specialanpassad produkt färdig att användas direkt

Cyklop AB tillverkar maskiner som emballerar gods och vi på NPP levererar kapslingarna till deras maskiner. De skulle kunna köpa standardskåp, men anser att den största fördelen med att köpa specialprodukter är att de kan använda dem direkt då de är helt anpassad till deras maskiner och således klara att använda. De slipper göra egna hål eller andra anpassningar som till exempel kan skada lacken.

Läs mer

Genom nära samarbete och tydlig dialog tar vi fram de produkter Infranord Components efterfrågar

Infranord är ett statligt aktiebolag som bland annat underhåller Sveriges järnvägar. Infranord Components är Infranords produktionsenhet som bygger de utrustning för signalteknik och tillverkar prefabricerade järnvägsprodukter på uppdrag av sina kunder. Tillsammans har vi tagit fram en mängd olika speciallösningar, bland annat transformatorskåp och skåp för övervakning av passerande vagnar.

Läs mer

Täta skåp som tål väderslitage är Pacetells största behov 

Pacetell tillverkar digitala hastighetsdisplayer, skyltar och tillbehör med syfte att få bilister att sänka hastigheten. Vi på NPP gör de skåp som tekniken sitter i, samt monterar in den. Därefter testar vi slutprodukten så att allt fungerar.

Läs mer

Hög kvalitet och bred färgpalett var avgörande faktorer när Emerson valde NPP

Emerson tillverkar mätutrustning baserad på radarteknik. Radarutrustningen används bland annat på fartyg. Vi på NPP hjälper Emerson att designa och konstruera skåpen som elektroniken är i. Eftersom skåpen utsätts för en mängd olika väderförhållanden ställs det höga krav på bland annat materialval och täthet, men även färgvalen på skåpen.

Läs mer