Personuppgifter

NPP jobbar alltid konfidentiellt och följer lagen inom dataskydd. Vi behandlar och överför inte dina personuppgifter utan ditt samtycke.

Lagring

NPP sparar dina personuppgifter tills dess att du anmäler att du vill att vi tar bort dem.

Efter tre år kommer vi fråga dig om ett nytt samtycke så att du får möjlighet att fortsätta finnas kvar i vårt register.

Dina rättigheter som registrerad

När vi samlar in och behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Du har rätt att:

  • Begära ett utdrag över de personuppgifter företaget behandlar samt på vilket sätt de behandlas;
  • Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter;
  • Begära att bli raderad.
  • Begära att behandlingen under vissa omständigheter begränsas, t.ex. under tiden en fråga om huruvida uppgifter är korrekta eller inte utreds; och
  • Nyttja rätten till dataportabilitet.

Begära att bli raderad

Vill du få dina personuppgifter raderade, skicka ett mail till e-post info@npp.se. För att kunna identifiera dig korrekt så behöver vi den e-postadress du angav när du registrerade dig samt komplett namn och födelsedatum, räcker med år, månad och dag. När raderingen är genomförd kommer du att få ett bekräftelsemail ifrån oss.

Säkerhet

Företaget vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse. Endast behörig personal bundna av sekretess har tillgång till identifierbara personuppgifter.

Övrigt

NPP förbehåller sig rätten att göra ändringar i vår policy, aktuell policy finns alltid på hemsidan.