Ny produktionslayout för bättre flöden

Vår kvalitetspersonal

NPP är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Verksamhetspolicy
Vår målsättning är att med kunnig och motiverad personal i dialog med kunden utveckla, tillverka och leverera produkter som alltid uppfyller våra kunders krav och förväntningar.

Med ny produktionslayout är NPP redo för 2017.Layout NPPNPP har sedan starten 1993 vuxit och succesivt ökat produktionsytan från 2000m² till att nuvarande 10000 m². Detta har gjort att flödet i produktion inte varit optimalt. Under ca 2års tid har arbetet pågått. En helt ändrad produktionslayout för att optimera interna flöden och i samband med detta arbete har även lokalerna renoverats. Golven har slipats, väggar målats, och stora delar av elförsörningen har bytts ut.gym NPPPersonalutrymmen har även renoverats och ett gym till personalen finns nu på plats.