Magnus Stridh – drivande säljare som älskar mötet med andra människor

Magnus Stridh är säljare på NPP sedan snart två år tillbaka. Han har arbetat som säljare i ungefär 20 år och kommer senast från Tibnor AB som ingår i SSAB. Det Magnus uppskattar mest med sitt jobb är mötet med andra människor och att skapa långsiktiga relationer.                                                                                                                                                                                                                                             

Namn: Magnus Stridh
Gör på NPP: Säljare
Styrka: Energisk, positiv och driven
Fritidsintressen: Landsvägs- och mountainbikecykling, umgås med min familj och goda vänner

 

Vad gör du på ditt jobb?
– Jag arbetar med försäljning och min huvudsakliga uppgift är att besöka våra befintliga kunder och utföra nykundsbesök. Jag träffar företagens personal för att få kunskap om deras produktion och verksamhet, samt se vad vi kan tillföra för mervärde hos dem. Jag besöker även våra kunder för uppföljning på befintliga produkter. Många företag besöker oss för att på plats få en insyn i vår verksamhet och då deltar oftast våra kunniga konstruktörer. Jag tror att det är viktigt med närvaro på marknaden, oavsett om det är ett fysiskt eller digitalt möte via till exempel Teams.

Vad är det bästa med ditt jobb?
-Det bästa med mitt jobb är mötet med intressanta människor och att få inblick i deras företag eller arbetsplatser. Det är mycket intressant att få se företagens produktionsanläggning, maskinpark, produkter och miljön de arbetar i. Sedan gillar jag också att ingen dag är den andra lik. Jag har ett mycket flexibelt jobb, vilket jag uppskattar. Samarbetet med vår konstruktionsavdelning för att få företag att välja NPP är ett tävlingsmoment i jobbet som är stimulerande.

Vad är utmaningen?
-Utmaningen är att jag ska få företagen jag besöker att se möjligheterna i vad vi kan tillföra dem i mervärde. Återkoppling när en kund är mindre nöjd är en utmaning, men jätteviktig. Att vända en negativ upplevelse till något positivt och ta vårt ansvar är en viktig del i vår gemensamma strävan att alltid utveckla oss för att bättre matcha kundernas behov och krav.

Vad ska man tänka på när man väljer ett specialskåp/maskinbeklädnad?
-För oss på NPP är det viktigt att ha rätt förutsättningar från början och då är inte bara mått och användningsområde viktiga, utan även uppskattad volym, material och placering är bra att veta.

Vad är det bästa med NPP?
-Vi kan konstruera (i tät dialog med kund) och tillverka en produkt som är helt anpassad efter kundens önskemål och behov i form och funktion. Vi är lösningsfokuserade och flexibla eftersom vi har så bred produktkunskap och lång erfarenhet. Vår platta organisation gör att vi är snabba från beslut till handling vilket jag upplever som mycket positivt.