Johan Schavon – ser till så att produktionen flyter på som den ska

Johan Schavon ansvarar för teknik och planering i produktionen och uppskattar variationen i arbetet och att få vara med i många olika delar av verksamheten. Johan har tidigare jobbat som produktionsledare och kom till oss på NPP för ungefär två år sedan.                            

Namn: Johan Schavon
Gör på NPP:
Ansvarig för teknik och planering i produktionen
Fritidsintressen:
Jakt och jaktskytte, vara med familjen

Johan Schavon började på NPP för knappt två år sedan som gruppledare på monteringen. Nu ansvarar Johan för teknik och planering i produktionen. Dessförinnan var han produktionsledare på LG Collection som gör bänkskivor.

På NPP ansvarar Johan för produktionsteknik och planering. När det gäller produktionsteknik handlar det om att hitta lämpliga metoder att ta fram våra produkter på, att se över hur vi arbetar i dagsläget och hur vi kan förbättra detta.

Vad är det bästa med ditt jobb?
– Det är väldigt varierande, jag får vara med i många olika delar av verksamheten, vilket passar mig.

Vad behöver man vara extra bra på?
-Man behöver kunna hålla många saker igång samtidigt och kunna växla fort.

Vilka är dina styrkor?
– Jag försöker att inte ta några förhastade beslut eftersom det påverkar så mycket i slutändan. Jag är lugn och tänker över vad som behöver förändras så att det sker på ett bra sätt och inte påverkar produktionen negativt.

Vad är det bästa med NPP?
– Vi har väldigt bra kvalitet på det vi tar fram. Det finns även ett mycket stort kunnande i hela verksamheten, vilket är en stor bidragande faktor till att vi kan hålla så god kvalitet.

Läs mer om våra kollegor på NPP >>