Från tänder till plåtskåp

Helen Ekberg ansvarar för logistikplaneringen och planeringen för lackering här på NPP. Att hon skulle hamna här var dock inte självklart. Helen är utbildad tandsköterska och arbetade tidigare på folktandvården. Därefter har hon även arbetat i mataffär och i företag som sålde bensin, diesel och olja innan hon till slut hamnade här bland plåtskåpen.     

Namn: Helen Ekberg
Ålder: 48
Gör på NPP: Ansvarar för planeringen av lackering, montering och logistik
Fritidsintresse: Gå på gym, umgås med barn och barnbarn
Styrka: Bra på att lyssna på mina kollegor, social

Helen började sin bana på NPP på monteringen. Idag är hon Helen ansvarig för planeringen av lackering, montering och logistik. Det innebär att planera arbetet så att inflödet och utflödet i logistiken flyter på, samt bestämma och planera vad de olika banorna ska ha för monteringsarbete. Utmaningen är att få till ett jämt flöde och att få alla produkter färdiga enligt plan.

Vad är det bästa med ditt jobb?
-Jag tycker om variationen mitt jobb innebär och att träffa många olika människor.

Vad behöver man vara extra bra på?
-Du behöver vara lyhörd och kunna bemöta olika typer av människor.

Vad tycker du gör NPP unika?
-Jag får ofta höra från chaufförerna att det är en stor fördel att vår lastningskaj är under tak. Då är man inte beroende av vädret och det är även skönt att komma in under den mörka perioden och slippa arbeta ute och frysa.

 

Läs mer om våra kollegor på NPP >>