Gita Ferbe – Kvalitets- och miljöchef med ett helhetsperspektiv och fokus på samarbete

Gita Ferbe är Kvalitets- och miljöchef här på NPP sedan snart ett år tillbaka. Hon kommer närmast från Internordic Bearings AB i Nässjö som marknadsför och säljer olika typer av lagringar, tätningar och låselement.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Namn: Gita Ferbe
Gör på NPP: Kvalitets- och miljöchef
Styrka:
Tålmodig och positiv
Fritidsintressen:
Laga mat, spela golf, umgås med familjen och fågelskådning

Vad innebär ditt jobb?
– Min huvuduppgift är att förbättra vårt interna arbetssätt, samt säkerställa att vi följer våra ISO-9001 och ISO-14001 certifieringar.

Det handlar om hur organisationen arbetar med interna processer och rutiner, men också hur vi agerar mot externa intressenter, hur vi med våra strategier och vår affärsplan tillgodoser kundens krav. Mycket av mitt arbete går ut på att tydliggöra regler, policys och processer och sprida en förståelse för dem. Det är viktigt att alla vet vad ISO-certifieringen innebär, varför vi har dem och vem som ansvarar för arbetet att efterleva dem.

Vad är utmaningen?
– Utmaningen är att se på ett invant arbetssätt med nya ögon och göra verksamheten medveten om vad ISO kräver och vad våra kunder har för krav. Vi behöver identifiera dessa rutiner för att kunna tillgodose kraven, vara effektiva och lönsamma. Att få till en förändring är alltid en utmaning. Det ska bli kul att se om ett par år vad vi förändrat och hur utfallet har blivit.

Vad är det bästa med ditt jobb?
– Jag tycker om att jobba med förändring, vilket ju är det mitt arbete handlar om. Jag gillar även ordning och reda, och det är en fördel. Sedan gillar jag såklart att tillsammans med mina kollegor komma fram till hur vi kan utveckla och förbättra arbetsplatsen och vårt arbetssätt. Det bästa är att tillsammans hitta förbättringar, då är det också lättare att sedan implementera dem. Jag vill att varje individ ska känna både ansvar och möjlighet att hjälpa till med att göra saker bättre än tidigare.

Varför är det viktigt att ha processer
– Jag tycker att det är viktigt för att kunna identifiera det som inte går som man har tänkt sig. Om man då har identifierat sina processer och tagit fram rutiner för hur man ska arbete är det lättare att ta reda på var någonstans det brister och rätta till det.

Det är dock lika viktigt att kunna se bra processer. Då kan man använda dessa som bra exempel på att det fungerar och detta är viktigt att lyfta fram så att alla känner sig delaktiga.

Vad behöver man vara extra bra på i ditt jobb?
– Jag tror att det är bra att vara tålmodig. Sedan behöver man kunna ha ett helhetsperspektiv och se vad som är bra både för företaget och medarbetarna och utifrån det kunna ta ut enskilda detaljer som behöver ses över. Att vara positiv, tro på lösningar och att förmedla att vi gör arbetet tillsammans.