Energi

Inom området Energi finns det flera faktorer att tänka på kring skåp. Framför allt är måttet väldigt viktigt då skåpen oftast ska fyllas med nödvändig utrustning. Många produkter står utomhus, vilket då ställer krav på materialval och täthet. Det är en av anledningarna till att alla våra skåp har skarvfria tätningslister.

Melbye Skandinavia väljer NPP i framtagandet av ny produkt

Melbye Skandinavia är ett av Skandinaviens ledande företag inom teknisk försäljning och tillhandahåller innovativa produkter och systemlösningar för infrastruktur inom elnät och fibernät. Nu är vi på NPP och Melbye i slutfasen av en ny produkt, en mellanspänningskabelskåp till sol- och vindkraft, som vi tagit fram tillsammans. Läs mer >>