Dirk Dowidat – Lång och bred erfarenhet inom branschen

Dirk Dowidat är Produktionschef på NPP och ser till så att hjärtat i verksamheten fungerar. Genom åren har han haft flera olika roller i verksamheten, vilket ger honom en mycket bred kunskap om verksamheten. Som Produktionschef trivs han med de många varierande uppgifterna han får och att ingen dag är den andra lik.           

Namn: Dirk Dowidat
Gör på NPP: Produktionschef
Fritidsintressen: Jakt
Styrka: Lång och bred erfarenhet inom yrket och branschen

Dirk Dowidat började sin bana på NPP på monteringen. Därefter har han haft flera olika roller och idag är han produktionschef och ser till så att hjärtat i verksamheten fungerar.

Dirk kommer ursprungligen från Tyskland där han arbetade med planering av materialdisposition mot produktionen och fungerade som länken mellan marknad och produktion. Kärleken tog honom dock till Nässjö där han nu är bosatt sedan många år tillbaka.

Vad är det bästa med ditt jobb?
-Att ingen dag liknar den andra! Jag har mycket varierande arbetsuppgifter och alltid många olika projekt på gång, vilket gör att mina dagar blir väldigt varierande. Det händer något varje dag och det gillar jag.

Dirk berättar att det kan vara en utmaning att planera och sköta den dagliga produktionen på både ett kort- och ett långsiktigt perspektiv. Det gäller att få produktionen rullande i ett jämt flöde och hela tiden anpassa den utifrån de pågående projekten.

För att lyckas bra i rollen behöver man kunna hantera personal, vara ett stöd och bollplank och ibland även ta hand om konflikter. Ett visst tålamod är också bra att ha enligt Dirk.

Vilka är dina styrkor?
-Jag kan verksamheten väldigt bra. Dels har jag varit här länge, dels har jag arbetat inom flera olika områden såsom produktion, avrop, inköp, kvalitet och montering. Det gör att jag kan våra olika delar i verksamheten och det ger mig en stor förståelse för vad som behövs på respektive område.

Vad är det bästa med NPP?
-Oavsett vilket projekt man har, eller hur tydlig målbilden är, kan vi hjälpa till. En del företag kommer med en färdig ritning, andra kommer med en tanke om vilka behov de har. Oavsett hur långt gången du är i processen, kan vi på NPP hjälpa till. Sedan är det alltid bättre om man som kund kommer hit så tidigt som möjligt, ju tidigare vi kommer in i processen desto bättre. Vi har en stor bredd och lång erfarenhet inom specialtillverkning.

Hur får man det bästa flödet i produktion?
-Vi renoverade fabriken för något år sedan och då ändrade vi om flödet så att allt hänger bättre ihop. Allt börjar och slutar vid lastkajen. Detta har både effektiviserat och förenklat produktionsarbetet. En annan fördel är att arbetsmiljön blev mycket bättre då vi har det ljusare, renare och lättare att hålla ordning, vilket gör att arbetet blir lättare, säkrare och roligare.

 

Läs mer om våra kollegor på NPP >>