Anna Giss – Ekonomichefen som även driver inredningsföretag

Anna Giss är Ekonomichef på NPP och QPC (vårt dotterbolag) sedan 2017, dessförinnan var hon redovisningskonsult på PwC. Parallellt med sin roll som Ekonomichef driver hon bolaget #ÄLSKAPLÅT, där de designar och tillverkar inredning i plåt.                                                                                                                                                                      

 

Namn: Anna Giss
Gör på NPP: Ekonomichef
Fritidsintressen: Familjen och hunden Börje, löpning, padel och vandring
Styrka: Jag gillar att genomföra saker och kan jag inte själv genomföra dem så är jag en god pådrivare i olika projekt.

 

Vad gör du på ditt jobb?
Jag arbetar i huvudsak som ekonomichef för Nässjö Plåtprodukter och QPC så det är mycket siffror som hanteras dagligen. Vi har också fler bolag inom koncernen som jag har ett övergripande ansvar för i form av bland annat rapportering och årsbokslut. Jag ingår också i ledningsgruppen, vilket gör att min tjänst blir lite mer än just bara siffror.

Parallellt med arbetet som ekonomichef driver Anna även #ÄLSKAPLÅT tillsammans med en kollega. Det började med att de behövde någon utsmyckning i fönstren på NPPs kontor, levande växter var dock inget alternativ då de kräver för mycket omvårdnad. Tillsammans med konstruktionsavdelningen skapades då snygga växter i plåt. Produkterna syntes bra i fönstren och de började få förfrågningar om de var till salu. De började då ta fram fler produkter och i slutet av 2017 växte #ÄLSKAPLÅT fram som en egen verksamhet. Idag har bolaget ett brett sortiment med inredning i plåt och produkterna säljs i både egen butik i Nässjö, på nätet, samt hos flertalet återförsäljare.

Vad är det bästa med ditt jobb?
Det bästa med mitt jobb är omväxlingen! Jag är en person som gillar förändring, förbättring och utmaning. Hade inte kunnat tänka mig ett bättre jobb.

Vad är utmaningen med ditt arbete?
En del av utmaningen i en organisation som NPP är att ekonomifunktionen är lite mindre, vilket gör att man får söka sin information på ett annat sätt än vad jag är van vid sedan tidigare. Allt kretsar till största delen i verksamheten kring produktionen, vilket såklart är naturligt, och inte kring det ekonomiska rapporterandet. I slutändan är vi ju dock alla beroende av varandra och de är ju rätt häftigt att få det att lira tillsammans.

Vad är det bästa med NPP som arbetsplats?
Helheten! Det är omväxlingen och perspektivet att se först en hel produktionskedja och till slut ett färdigt årsbokslut – det blir aldrig tråkigt här!

Vad tycker du gör NPP unika?
Vår flexibilitet i fråga om konstruktion och vårt kompetenta kundcenter! Vi löser de behov som standardtillverkare har svårt att bemöta. Vi har erfarenheten med oss avseende speciallösningar och en samlad idébank hos vårt kundcenter som gör att de mesta går att göra!