Bygg

Inom byggbranschen finns det en mängd olika verksamheter som arbetar mot väldigt olika inriktningar. Här kan det handla om skåp som ska fyllas med till exempel el, sladdar eller verktyg, som sedan ska stå inomhus, utomhus eller i andra påfrestande miljöer. Måtten på skåpen är också väldigt ollika, samt kraven på designen. Det gör att det inte finns en universal lösning till alla inom branschen, utan här är kraven och behoven väldigt olika. Vi på NPP arbetar med en mängd olika verksamheter och vet hur vi bäst skyddar era produkter och löser era behov.

För Alimak Skellefteå är kvalitet, service och leveranstid viktiga faktorer i valet av leverantör av elkapslingar

Alimak är ett globalt marknadsledande företag inom tillverkning av vertikala transportlösningar för industri- och byggsektorn. Alimak Skellefteå tillhandahåller både permanenta och temporära industrihissar, bygghissar och arbetsplattformar baserade på kuggstångs- och linhissteknik. Av NPP köper de bland annat elkapslingar. På grund av hårde krav hos sina kunder är de i behov av mycket tåliga och täta kapslingar, vilket de får av NPP.

Läs mer

MSW Service gick från standardprodukt till specialanpassad kapsling och fick bättre funktionalitet och kostnadsbesparing

MSW Service är specialiserade på hissar och elinstallationer och deras elektronik i hissarna täcks av en kapsling från NPP. MSW Service och NPP kom i kontakt med varandra när de ställde ut på samma mässa. Micke Dahlgren, Ägare på MSW Service berättar att han då började kolla på NPP:s produkter då han hade funderingar på att utveckla den kapsling de då använde. ”Vi hade en standardlösning tidigare, men vi kände att vi ville göra vissa ändringar och förbättringar och började därför titta på olika alternativ” berättar Micke. Efter dialog visade det sig att en specialanpassad kapsling fick bättre funktion och blev dessutom billigare. Läs mer >>

För Centralmontage är lösning, kvalitet och flexibilitet avgörande faktorer

Centralmontage hade tidigare problem med att det skåp de var i behov av inte fanns på marknaden. De behövde av ett skåp där de kunde förena två olika typer av centralsystem och därför började de titta på olika lösningar, där valet till sist föll på NPP. Läs mer >>