EMC-skyddat styrskåp till Alfa Laval

Alfa Laval kontaktade NPP i behov av en mer specialanpassad lösning av styrskåpet för rengöring av ballastvatten i fartyg. De hade tidigare använt två skåp för ändamålet, men ville nu ersätta dessa till förmån för ett enda specialanpassat skåp.

Alfa Laval är ett företag som bland annat utvecklar och levererar system för effektiv rengöring av ballastvatten i fartyg. Systemet PureBallast förhindrar spridning av mikroorganismer mellan världshaven, som annars kan leda till att naturliga ekosystem slås ut.

Till detta system användes tidigare två större elskåp som skruvades ihop rygg mot rygg. NPP kontaktades för att  tillmötesgå behovet av en mer specialanpassad lösning. Hållfasthet och korrosionsskydd var avgörande krav. Genom en stabil svetsad konstruktion som pulverlackades med såväl ett skyddande grundlager som med topplack, löstes behovet. Efter en gedigen behovsanalys och precis konstruktion, framställdes ett specialanpassat prototypskåp som ersättning för de två skåpen. Genom att kombinera purpack och EMC-tätning, tillmötesgicks kraven på täthet och EMC-skydd av känslig elektronik.

Till följd av detta har samarbetet fungerat mycket tillfredsställande och NPP tillverkar idag regelbundet skåp på prognos för att tillgodose behovet av korta ledtider. För att ytterligare förenkla och effektivisera Alfa Lavals produktion har NPP redan påbörjat utvecklingen och tillverkningen av nästa generations styrskåp.

"Att samarbeta med NPP fungerar väldigt smidigt. NPP har en djup kunskap om tillverkning samtidigt som de har en förståelse för kundens behov. Det leder till bra och innovativa lösningar som tas fram i ett samspel oss emellan." Jonas Alvan, Projektledare på Alfa LavalAlfa Laval

 
 

För mer information kring kundanpassade specialskåp, Kontakta kundcenter