Optimering

En viktig del av arbetsprocessen är kvalitetskontroll och utvärdering av produkten. Förutom att konstruktören följer upp sin produkt före leverans har all produktionspersonal möjlighet att uttrycka synpunkter på hur man kan förenkla eller förbättra produkten för att produktionsprocessen skall flyta smidigare. Denna kontinuerliga produktutveckling resulterar i att vi får optimerade produkter av hög kvalité och med god ekonomi.

Optimering innebär också att vi skall leverera en så färdigmonterad produkt som kunden önskar. Finns en önskan om att vi skall ombesörja hela eller delar av mermontaget så kan vi åta oss det.