Offert

Med utgångspunkt från kundritningar, designförslag och kvalitetskrav skapar vi en simulerad produktionsberedning i affärssystemet Monitor som sedan ligger till grund för vår offert till kund. Eftersom vi har stor förståelse för hur designförslaget påverkar offerten har vi redan i det skedet anpassat designen för att erbjuda en kostnadseffektiv produkt och en så förmånlig offert som möjlig.

Våra offerter innehåller alltid en specifikation på produktens material, ytbehandling och uppfyllda kvalitetskrav. Oavsett om det gäller mindre specialskåp eller stora komplexa projekt är vår ambition att vi alltid snabbt skall förse kunden med en offert. Sätt oss på prov!
 
Beredning