Logistik

Allt gods lastas och lossas inomhus vilket gör att godset varken blir påverkat av regn eller smuts. För oss är det viktigt att kunden inte bara får sina produkter utan också att de får dem vid rätt tid och i lagom stora volymer. Vi erbjuder därför olika lösningar gällande lagerhållning och logistik för att täcka våra kunders varierande behov. Exempelvis kan vi arbeta mot prognoser och ha produkter på lager som vi sedan kan leverera med mycket korta ledtider när kunden så önskar. Läs mer om Logistik & Leverans.

Lastkaj NPP