Kontroll & Klassificering

Skåpen placeras i olika utsatta miljöer och ställer då olika krav på tillverkaren. För att säkerställa att dessa krav uppfylls klassificeras vissa skåp enligt t.ex. IP. NPP har lång erfarenhet av detta och ombesörjer hela processen. Vi kan även bidra med vår erfarenhet när det gäller UL och EX klassning. En nära relation med SP (Statens Provningsanstalt) ligger till grund för att vi snabbt kan genomföra tester av olika slag. Våra konstruktionslösningar motsvarar därför de krav som den slutliga produkten måste uppfylla. Vår ambition är att detta ska kostnadseffektivicera och underlätta valet för våra kunder.

SP