Konstruktion

En effektiv konstruktionsavdelning är mycket viktigt när det gäller specialanpassningar. Eftersom vi arbetar i 3D programmet SolidWorks går det snabbt och smidigt att konstruera och göra ändringar.

Med utgångpunkt från offert- och designförslaget tar vi fram ett komplett produktionsunderlag för tillverkning. En produktionsberedning upprättas och ritningar kopplas till alla produktionsavdelningar. På så sätt kan vi garantera att vi alltid tillverkar produkter med rätt revision och efter kundens önskemål.

Konstruktion Specialskåp