Förstudie & Design

Att vi tillsammans med våra kunder genomför en grundlig behovsanalys är avgörande för att vi i slutändan skall kunna leverera en så funktionell och kostnadseffektiv lösning som möjligt. Förutom funktion och design tittar vi också på de krav som ställs för den miljö i vilken produkten kommer att finnas och specifika branschkrav, vilket kan gälla allt från standarder till miljölagar.

Som en del av vårt erbjudande arbetar vi med att inte bara uppfylla kundens kravspecifikationer utan även med att hitta ännu bättre och smartare lösningar. Detta gäller även i de fall som vi erhåller färdiga ritningar från kund. En liten förändring kan innebära att en slutprodukt blir mer kostnadseffektiv och funktionell.

Vi ritar i SolidWorks 2012 och får därför fram ett designförslag i 3D. Via eDrawing kan vi skicka över designförslaget i 3D, vilket ger våra kunder en visuell bild för hur slutprodukten kommer att se ut. Denna service uppskattas mycket av våra kunder.

Designförslag