Fakta

NPP är en del av LGBT group och arbetar med att utveckla och tillverka specialskåp och maskinbeklädnader. Allt fler företag inom ett flertal branscher tycks inse de ändamåls och kostnadsmässiga fördelarna med kundanpassade specialskåp och maskinbeklädnader.

Kunderna finns i huvudsak i Norden. De arbetar främst med tillverkning av applikationer, produkter och system inom sektorer som marina, transport, bygg  industri och bredband. Genom våra kunders produkter används våra skåp över hela världen.

Vår verksamhet bygger på ett gediget lagarbete i nära samspel med kunden, genom ett flertal överlappande faser från Förstudie/Design till optimering och logistik. Kännetecknande för hela processen är att den genomsyras av en helhetssyn på och grundläggande förståelse för den enskilda kundens specifika behov. Med denna kvalitetssäkrade metodik, en välinvesterad produktionsanläggning samt den tillhörande lackeringsmöjligheten, kan vi erbjuda kunden högkvalitativa och kundanpassade helhetsskåpslösningar som skapar lönsamhet för båda parter.

Affärsidé

NPP skall tillgodose kunders behov av specialkapslingar från konstruktion till leverans på ett professionellt och effektivt sätt.

Vision

NPP skall vara kundernas förstahandsval för specialskåp. 

NPP
Omsättning: 78 miljoner
Målsättning: en årlig tillväxt med 10 procent.
Antal anställda: 50 
Tillverkningsyta: 10 000 kvm 
Huvudkontor och tillverkning: Nässjö

QPC (pulverlackering)
Omsättning: 21 miljoner
Målsättning: en årlig tillväxt med 10 procent.
Antal anställda: 18
Tillverkningsyta: 2 000 kvm+1000 kvm lager
Huvudkontor och tillverkning: Nässjö